кратко съобщение

кратко съобщение
словосъч. - рубрика, заглавие, точка, категория, новина

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • новина — същ. вест, известие, новост, актуалност, информация, съобщение, ново вехто, хабер същ. рубрика, заглавие, точка, категория, кратко съобщение …   Български синонимен речник

  • заглавие — същ. наслов, надпис, рубрика същ. начало същ. название, име същ. точка, категория, новина, кратко съобщение …   Български синонимен речник

  • категория — същ. сорт, вид, род, разред, група, класа, степен, отдел същ. естество, качество същ. степен на отличие същ. манталитет същ. рубрика, заглавие, точка, новина, кратко съобщение същ. ранг …   Български синонимен речник

  • рубрика — същ. надпис, заглавие, надслов, заглавна дума същ. отдел, параграф, графа, начало, подразделение същ. точка, категория, новина, кратко съобщение …   Български синонимен речник

  • точка — същ. пункт, място, център, средоточие същ. край, завършек, предел същ. клауза, параграф, член същ. перо, статия същ. петно, петънце, точица, луничка същ. номер …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”